March 12, 2021
Facultat de Física
Europe/Madrid timezone

Registration

Inscripció al Taller 2021 Online

Opened Feb 25, 2021
Closed Feb 25, 2021
Contact info
Per qualsevol incidència en el procés d'inscripció, si us plau contacteu-nos a taller@icc.ub.edu.

Instruccions:

  1. La inscripció la realitzen els professors de física.
  2. Els alumnes inscrits han de cursar 2n de batxillerat, i han de tenir especial interès en l'assignatura de física.
  3. Degut a l'alta demanda, s'aplicarà un sistema automatitzat que permetrà inscriure fins un màxim de tres alumnes per centre de secundària, per ordre prioritzat. L'ordre de priorització que fa el professor és molt important, ja que ens anys anteriors només hem pogut acceptar un o dos alumnes per institut.
  4. L'acceptació dels estudiants es basarà en la priorització del professor i en l'ordre cronològic d'inscripció.
  5. Només es permetrà una inscripció per centre de secundària.
  6. En el formulari d'inscripció caldrà introduir les adreces de correu electrònic dels estudiants, que es faran servir per a contactar els estudiants acceptats.
  7. Finalitzat el període d'inscripció, es publicarà el llistat d'admesos al web .
  8. Els admesos hauran de fer efectiu abans del dia 18 de febrer el pagament dels 5 € (*) d'inscripció al compte corrent que s'anunciarà.
  9. El Taller és una activitat dirigida als alumnes, i no és necessari que vagin acompanyats pels seus professors.
  10. El dia del taller, els estudiants hauran de portar signats una autorització per part dels pares i/o tutors i una autorització per part del professor que ha realitzat la inscripció.
Registration is closed
The registration period has passed.