Activitats amb detectors Medipix per investigar la radiació a l’aula. (Projecte ADMIRA)
Friday, 10 January 2020 - 16:00