Activitats amb detectors Medipix per investigar la radiació a l’aula. (Projecte ADMIRA)
Friday, January 10, 2020 - 4:00 PM