June 30, 2021 to September 6, 2021
Europe/Madrid timezone

L’Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona juntament amb la Universitat d’Alacant organitzen, en motiu del Dia de l’Asteroide el 30 de juny, el concurs de dibuix “Dibuixa el teu asteroide!”. En aquest concurs de divulgació científica es busca que els infants creïn representacions artístiques relacionades amb els asteroides i que li donin un nom a les seves obres.

Descripció

En una primera fase, cada infant inscrit ha de treballar en l’elaboració d’un dibuix relacionat amb els asteroides i escollir-ne un nom. Un cop hagin fet els dibuixos, caldrà redactar una petita descripció del contingut d’aquest (especificat a l’apartat requisits i condicions de participació). Finalment, els/les tutors/es legals dels nens i nenes inscrits hauran de fer una fotografia de l’obra final i enviar-la, juntament amb la descripció del dibuix, a la pàgina web del concurs a través del formulari que trobaran a l’apartat d’inscripció. Només es pot enviar un dibuix per unitat familiar, però en cas de que més d’un infant a la unitat vulgui participar, es poden realitzar els dibuixos en grup.
 

En una segona fase, quan ja haguem rebut tots els dibuixos, un jurat d’experts escollirà les obres guanyadores.


 

 1. A qui va adreçat

  El concurs s’adreça a nens i nenes d’entre deu i dotze anys de Catalunya i la Comunitat Valenciana.

   
 2. Nombre de participants

  Hi poden participar 75 unitats familiars en total, composades per, com a mínim, un tutor/a legal i els infants als que representi.

   
 3. Formulari d’inscripció

  Els infants que hi vulguin participar s’han d’inscriure al concurs mitjançant el formulari disponible a la següent pàgina web. Cal que la inscripció sigui realitzada pel tutor/a legal de l’infant. Només s’acceptarà una inscripció per unitat tutor/a legal-infant, tot i que hi poden participar diferents nens i nenes que estiguin a càrrec del mateix/a tutor/a legal (sempre que tinguin l’edat especificada). Un cop finalitzat el període d’inscripció, es comunicarà a totes les unitats familiars si han obtingut plaça o no per participar en el projecte.

   
 4. Criteris de selecció de les famílies participants

  Els participants se seleccionen tenint en compte els criteris següents:

  Les places s’adjudiquen per ordre d’inscripció. Així mateix, degut a la proximitat a les entitats organitzatives, es donarà prioritat a persones residents a les ciutats de Barcelona o Alacant.


   
 5. Bases de participació
  Aquestes bases de participació es poden consultar també en PDF.

 

Requisits i condicions de participació

 1. Els infants participants han de tenir entre deu i dotze anys.
   
 2. Per a fer el dibuix, es pot fer servir qualsevol material d’art plàstic (colors, retoladors, aquarel·la, pintura, guix, etc.). Tots els dibuixos hauran de tenir orientació horitzontal. Els dibuixos hauran de ser originals i respectar en tot moment els drets de propietat intel·lectual de tercers.
   
 3. Els dibuixos han d’estar relacionats amb una de les següents 4 categories:
   
  1. Defensa planetària de l’ESA, la missió HERA. (En podeu trobar més informació a: http://www.esa.int/Safety_Security/Hera)
  2. Majors impactes a la Terra (En podeu trobar més informació a:  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_impact_craters_on_Earth
   https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_event)
  3. Asteroides Troians (En podeu trobar més informació a: https://ca.wikipedia.org/wiki/Asteroide_troi%C3%A0)
  4. Els “Near-Earth-Asteroids” i els seus orbitals (En podeu trobar més informació a: https://ca.wikipedia.org/wiki/Objecte_proper_a_la_Terra)

 

 1. Els/les tutors/es legals responsables hauran d’enviar a través del formulari d’inscripció que trobaran a la pàgina web del concurs la següent informació:
  1. Títol
  2. Descripció de l’obra, és a dir, en quina categoria s’ha inspirat el dibuix, quins materials s’han fet servir i explicació breu del contingut del dibuix. Extensió màxima: 150 caràcters amb espais.
  3. Nom i cognoms dels nens i nenes participants.
  4. Nom de tutor/a legal
  5. Telèfon de contacte del tutor/a legal responsable
  6. Una fotografia del treball en horitzontal i en format .jpg
 2. Perquè la competició sigui justa i adequada, es demana que tots els processos creatius i d’investigació científica els facin els nens i nenes, i que el paper dels/de les tutors/es legals sigui només una guia.
 3. La participació en aquest concurs significa la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol detall no previst en aquestes bases serà resolt per l’organització que està composada per Antoni Ros-Santana i Esther Pallarès de l’Institut de Ciències del Cosmos de la UB .

 

 

Criteris d’avaluació

De cada treball se’n valoren els aspectes següents:


 

 1. Valor estètic i creativitat: es valora l’originalitat i valor creatiu de la obra. La valoració d’aquest criteri representa el 60 % de la valoració final.
 2. Criteris tècnics: es valora que el dibuix guardi relació amb una de les quatre categories proposades i que la descripció del dibuix sigui científicament correcta. La valoració d’aquest criteri representa el 40 % de la valoració final.

 

 

Premis

Al final del projecte es preveu el lliurament de 4 premis en diferents categories. Cada premi consisteix en un model imprès en 3D de l'asteroide 433 Eros, que va ser visitat per la sonda NEAR-Shoemaker de la NASA. Els dibuixos guanyadors són seleccionats per un jurat d’experts composat per tres membres de l’Institut de Ciències del Cosmos de la UB:

 

 1. Antoni Santana-Ros
 2. Maria Dolors Balaguer Núñez
 3. Eduard Masana Fresno

 

 

El veredicte es farà públic a la nostra plana web: https://serviastro.ub.edu/ a partir del 6 de setembre de 2021. El veredicte del jurat és inapel·lable. L’entrega de premis es realitzarà a mitjans de setembre.

 

 

Calendari

 • Inscripció: del 30 de juny (Dia de l’Asteroide) al 14 de juliol (ambdós inclosos)
 • Selecció de participants: 15 de juliol al 19 de juliol
 • Temps per a realitzar els dibuixos: del 20 de juliol al 1 de setembre
 • Entrega dels materials: 2 de setembre
 • Anunci dels premis : 6 de setembre

 

 

 

Xarxes Socials

L’etiqueta del concurs és #DibuixaElTeuAsteroide. No dubteu a mencionar-nos a les vostres xarxes per veure com avancen les obres! @ICCUBDivulga @UBDivulga.

 

Informació relativa al tractament de les dades personals de les persones afectades

1. El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu secretaria.general@ub.edu.

2. La finalitat del tractament és la gestió del concurs.

3. La base jurídica és el compliment d’una missió realitzada en interès públic, en base a allò establert per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

4. Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar.

5. La destinatària de les dades és la pròpia universitat i, si n’hi ha, els encarregats de tractament. Les dades de les persones premiades es publicaran a https://serviastro.ub.edu i al lloc web de la Universitat d’Alacant. No es contempla la cessió de dades a altres tercers, tret que sigui obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’enviaran les dades necessàries.

6. Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.

7. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al Delegat de Protecció de Dades de la UB per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).

8.  També teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

9. Amb la presentació de la sol·licitud, la persona afectada declara haver llegit aquest dret d’informació.

Starts
Ends
Europe/Madrid