November 7, 2023
Facultat de Física
Europe/Madrid timezone

Registration

Inscripció a la Masterclass 2023

Opened Oct 2, 2023
Closed Oct 12, 2023
Contact info
Per qualsevol incidència en el procés d'inscripció, si us plau contacteu-nos a divulgacio@icc.ub.edu.

Instruccions:

  1. La inscripció la realitza el professorat de física.
  2. Els alumnes inscrits han de cursar 2n de batxillerat, i han de tenir especial interès en l'assignatura de física.
  3. Degut a l'alta demanda, s'aplicarà un sistema automatitzat que permetrà inscriure fins un màxim de tres alumnes per centre de secundària, per ordre prioritzat. L'ordre de priorització que fa el professor és molt important, ja que ens anys anteriors només hem pogut acceptar un o dos alumnes per institut.
  4. L'acceptació dels estudiants es basarà en la priorització del professor i en l'ordre cronològic d'inscripció.
  5. Només es permetrà una inscripció per centre de secundària.
  6. En el formulari d'inscripció caldrà introduir les adreces de correu electrònic dels estudiants, que es faran servir per a contactar els estudiants acceptats.
  7. Finalitzat el període d'inscripció, es publicarà el llistat d'admesos al web.
  8. Els admesos hauran de fer efectiu abans del dia 11 de febrer el pagament dels 15 € (*) d'inscripció al compte corrent que s'anunciarà per correu electrònic.
  9. La masterclass és una activitat dirigida als alumnes, i no és necessari que vagin acompanyats pels seus professors. Es professors que desitgin acompanyar els estudiants -per exemple per a facilitar-los el transport- poden assistir a les sessions plenàries com a oients.
  10. El dia de la masterclass, els estudiants hauran de portar signat el dret d’informació i obtenció del consentiment per al tractament de dades personals.
Registration is closed
The registration period has passed.