February 9, 2024 to March 15, 2024
Facultat de Física
Europe/Madrid timezone

Registration

Inscripció al Taller 2024

Opened Jan 8, 2024
Closed Feb 12, 2024
Contact info
Per qualsevol incidència en el procés d'inscripció, si us plau contacteu-nos a taller@icc.ub.edu.

Instruccions:

  1. La inscripció la realitzen els professors de física.
  2. Els alumnes inscrits han de cursar 2n de batxillerat, i han de tenir especial interès en l'assignatura de física.
  3. Degut a l'alta demanda, s'aplicarà un sistema automatitzat que permetrà inscriure fins un màxim de tres alumnes per centre de secundària, per ordre prioritzat. L'ordre de priorització que fa el professor és molt important, ja que ens anys anteriors només hem pogut acceptar un o dos alumnes per institut.
  4. L'acceptació dels estudiants es basarà en la priorització del professor i en l'ordre cronològic d'inscripció.
  5. Només es permetrà una inscripció per centre de secundària.
  6. En el formulari d'inscripció caldrà introduir les adreces de correu electrònic dels estudiants, que es faran servir per a contactar els estudiants acceptats.
  7. Finalitzat el període d'inscripció, es publicarà el llistat d'admesos al web.
  8. Els admesos hauran de fer efectiu abans del dia 26 de gener de 2024 el pagament dels 15 € (*) per a formaltizar la seva inscripció. El mètode de pagament s'informarà a les persones admesesa través de correu electrònic.
  9. El Taller és una activitat dirigida a l'alumnat, i no és necessari que vagin acompanyats pels seus professors/es. El professorat que desitgi acompanyar els estudiants -per exemple per a facilitar-los el transport- poden assistir a les sessions plenàries com a oients.
  10. Els estudiants hauran d'enviar signat el dret d’informació i obtenció del consentiment per al tractament de dades personals a l'adreça taller@icc.ub.edu o portar-lo físicament el dia del taller.
Registration is closed
The registration period has passed.