February 13, 2024
Europe/Madrid timezone

 III Jornada dels Instituts de Recerca Propis de la UB -  INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA): RECERCA I  SOCIETAT
 

La Intel·ligència Artificial (IA) ha emergit com una disciplina de vanguardia que està transformant de manera significativa la investigació en una àmplia gamma de camps.
En el context de la Universitat de Barcelona i els seus instituts de recerca, la IA s'ha convertit en un pilar fonamental de la investigació científica i tecnològica. Aquesta jornada es presenta com una plataforma per destacar l'impacte i el potencial de la IA en diversos dominis, des de la medicina fins a la informàtica, passant per la robòtica i la lingüística computacional. Els investigadors de la Universitat de Barcelona estan liderant projectes innovadors que aprofiten el poder de la IA per abordar desafiaments
complexos i generar avenços significatius.
La jornada sobre la recerca en IA dels instituts de la Universitat de Barcelona ofereix una oportunitat única per explorar les últimes tendències i descobriments en aquest camp emocionant. Els assistents podran endinsar-se en presentacions i discussions sobre algorismes d'aprenentatge profund, processament de llenguatge natural, visió per computadora i aplicacions pràctiques de la IA en la societat actual. A més, aquesta jornada promourà la col·laboració interdisciplinària, ja que la IA s'entrellaça amb una varietat de disciplines acadèmiques. És un esdeveniment imperdible per a aquells que desitgin mantenir-se al dia amb els avenços en IA i entendre com aquesta tecnologia està impulsant la recerca i la innovació a la Universitat de Barcelona.

 

Starts
Ends
Europe/Madrid