Activitats amb detectors Medipix per investigar la radiació a l’aula. (Projecte ADMIRA)

Europe/Madrid
Aula Magna

Aula Magna

Martí i Franqués, 1 08028 Barcelona