Jul 4 – 8, 2022
Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona
Europe/Madrid timezone

Photography and Filming Consent

AQUEST ACTE SERÀ FOTOGRAFIAT I ENREGISTRAT

THIS EVENT WILL BE PHOTOGRAPHED AND FILMED

 

DISPOSEU DE SEIENTS EN QUÈ NO SEREU FOTOGRAFIATS NI ENREGISTRATS

THERE ARE SEATS AVAILABLE WHERE YOU WILL NOT BE PHOTOGRAPHED/FILMED

          

 

 

Dret d’informació relatiu al tractament de les dades personals

Responsable del tractament

Secretaria General de la Universitat de Barcelona.

Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona.

secretaria.general@ub.edu

Finalitat del tractament

Promoció institucional mitjançant la realització de fotografies i vídeos per publicar-los al lloc web de la UB, de l’ICCUB i al compte de l’ICCUB a Twitter, LinkedIn i YouTube.

Base jurídica

El vostre consentiment, que podeu revocar en qualsevol moment sense que tingui efectes retroactius.

Termini de conservació

Retirarem les fotografies i vídeos dels mitjans on hagin estat publicats en el període màxim de 4 anys, a comptar des de la seva publicació.

Destinataris

Els destinataris de les dades són la Universitat, si n’hi ha, els encarregats de tractament, així com les persones que accedeixin als mitjans de difusió esmentats.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre document vàlid que us identifiqui.

Delegat de Protecció de Dades

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al Delegat de Protecció de Dades de la UB per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu).

Autoritat de control

També podeu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.